00:00
 / 
00:00
00:00
00:00
00:00
 / 
02:11

Âm thanh - Drama  

Drama là một ca khúc quần nhỏ gồm dây, guitar cổ điển, piano và kèn trumpet. Đó là ấn tượng, buồn và thê lương. Tốt cho điện ảnh trailer, mở hoặc các khoản tín dụng kết thúc và video cảm xúc sâu khác.
ID âm thanh: 68264968
Thời hạn : 00:02:11
Loại Media : Âm thanh
Similar Stock Audios