Chứng khoán âm thanh FAQ
1. Royalty-Free Stock Audio là gì

2. 2. Làm thế nào để mua audio content?

3. 3. Tập tin của tôi được tải xong tuy nhiên, tôi không thể mở nó, xin vui lòng giúp đỡ!

4. 4. Tôi đang gặp vấn đề trong khi tải về một tập tin audio, xin vui lòng giúp đỡ!

5. 6. Thông số kỹ thuật của các tập tin âm thanh mà tôi sẽ nhận được là những gì?

6. 7. Tôi có thể chia sẻ tải về audio của tôi với bạn bè và đồng nghiệp của tôi không?

7. 8. Tôi có thể chọn các loại định dạng audio khi mua không?

8. 9. Làm thế nào để loại bỏ các "stock audio" cụm từ mà vẫn không ngừng lặp đi lặp lại khi tôi xem trước các tập tin?

9. 10. Tôi có thể xem giấy phép cho nội dung stock audio trên 123RF.com?

10. 11. Nếu định dạng tôi cần không có sẵn để tải về trong 123RF, tôi nên làm gì?

11. 12. Tôi có thể tải lại các tập tin?

12. 13. Tôi có câu hỏi chưa được trả lời cho thắc mắc của tôi về việc mua nội dung âm thanh. Tôi nên làm gì?