BIÊN TẬP HÌNH ẢNH CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Sự khác biệt giữa Stock Images và Editorial Images?

2. Editorial có nghĩa là gì?

3. Làm thế nào có thể tìm kiếm Editorial Images trên 123RF.com?

4. Tôi có thể sử dụng một Editorial Image trong một quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của tôi?

5. Tôi có thể sử dụng Editorial Image với chân dung một người nổi tiếng trong đó để xác nhận sản phẩm/dịch vụ của tôi?

6. Tôi có thể sử dụng Editorial Image như một phần để dựng phim?

7. Tôi có thể sao chép, đưa vào trong phim ảnh hoặc thêm các yếu tố thành bản trình bày biên tập nội dung của tôi?

8. Tôi có thể tác động lên hoặc chỉnh sửa Editorial Images bằng cách sử dụng Photoshop hay bất kỳ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nào khác?

9. Tôi có thể tạo Editorial Images riêng của tôi?

10. Ai là người sở hữu bản quyền của những hình ảnh gửi?

11. Tôi phải chấp nhận tất cả các Editorial Image trong ấn phẩm của mình?

12. 123RF.com sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào liên quan đến Editorial Image?

13. Điều khoản sử dụng cho Editorial Image là gì?