EVO FAQ
Khách hàng
1. EVO là gì?

2. Mức giá của EVO là gì?

3. Làm thế nào có thể tìm thấy hình ảnh EVO?

4. Tôi đã đăng ký thành công, tại sao tôi không thể tải về bất kỳ hình ảnh EVO?

5. Giá dao động cho hình ảnh EVO là bao nhiêu?

6. Hình ảnh EVO có giấy phép mở rộng?

7. Có trường hợp nhiều khách hàng có quyền sở hữu chung 1 hình ảnh EVO hay không?

Cộng tác viên
1. Làm thế nào để đóng góp vào nhãn EVO?

2. Tôi có thế trở thành một cộng tác viên EVO không?

3. Hình ảnh EVO cần phải được phát hành?

4. Làm thế nào linh hoạt cho những tùy chọn cấp phép cho EVO?

5. Có bất kỳ hạn ngạch tải lên hàng ngày cho các yêu cầu để nhãn EVO?

6. Tôi có thể tải lên EVO thông qua FTP?

7. Quá trình xem xét hình ảnh sẽ mất bao lâu?

8. Những gì sẽ xảy ra với những hình ảnh mà không được chấp nhận trong các nhãn EVO ?

9. Khi nào 123RF sẽ trả tiền hoa hồng từ license sales?

10. Có những tùy chọn thanh toán nào?

11. Có mức thanh toán số tiền tối thiểu là bao nhiêu?

12. Tìm hiểu thêm về EVO?