Đoạn Phim - QUEER IMMIGRANTS Tháng Ba. Người biểu tình và người nhập cư với cờ và biểu ngữ cầu vồng tuần hành vì niềm tự hào của người đồng tính ở trung tâm thành phố Los Angeles, California vào ngày 1/5/2012.
QUEER IMMIGRANTS Tháng Ba. Người biểu tình và người nhập cư với cờ và biểu ngữ cầu vồng tuần hành vì niềm tự hào của người đồng tính ở trung tâm thành phố Los Angeles, California vào ngày 1/5/2012.
Sử dụng mục đích chỉnh sửa: Hình ảnh này chỉ được sử dụng cho mục đích chỉnh sửa. Sử dụng hình ảnh này cho mục đích quảng cáo, thương mại hay bất kỳ chương trình khuyễn mãi nào là nghiêm cấm trừ khi các điều kiện kèm thêm này được bảo vệ và tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ rõ ràng theo giấy phép được cấp phép. 123RF.com không cung cấp bất kỳ dịch vụ tham khảo nào.
Cảnh ID : 110149028
Thời hạn : 10.84s
Loại Media : Đoạn Phim (biên tập)
Bản quyền : Danny Roew
Hiển thị thêm
Show Less
Cần giúp đỡ ? Liên hệ với quản lý tài khoản chuyên dụng của bạn
1 866 655 3733
Follow us on Twitter Join us on Facebook Follow us on Pinterest Follow us on Instagram
VISA MasterCard American Express Paypal