Đoạn Phim - Cặp đôi cao cấp ngồi cùng nhau trên băng ghế ở công viên. Vợ chồng già ngồi ngoài trời và thư giãn. Người chồng lãng mạn ôm hôn vợ khi nhìn ra xa và mỉm cười. Tương lai và khái niệm hưu trí.
Cặp đôi cao cấp ngồi cùng nhau trên băng ghế ở công viên. Vợ chồng già ngồi ngoài trời và thư giãn. Người chồng lãng mạn ôm hôn vợ khi nhìn ra xa và mỉm cười. Tương lai và khái niệm hưu trí.
Cảnh ID : 113752610
Thời hạn : 19.35s
Loại Media : Đoạn Phim
Mô hình phát hành : Có
Bản quyền : rido
Hiển thị thêm
Show Less
Cần giúp đỡ ? Liên hệ với quản lý tài khoản chuyên dụng của bạn
1 866 655 3733
Follow us on Twitter Join us on Facebook Follow us on Pinterest Follow us on Instagram
VISA MasterCard American Express Paypal