Cảnh quay video câu hỏi thường gặp
1. Nơi mà tôi có thể sử dụng các đoạn video về các định dạng khác nhau mà bạn có?

2. Sự khác biệt của Full HD và HD là gì?

3. Chất lượng phát sóng là gì? Kích thước đoạn băng video của tôi có phải an toàn?

4. FPS có nghĩa là gì?

5. PAL và những định dạng NTSC khác là gì? Sự khác biệt là gì?

6. Làm thế nào để mua đoạn phim video?

7. Làm thế nào để tải về đoạn phim từ 123RF.com?

8. Làm thế nào để tải về lại các tập tin? Tải về của tôi đã không hoàn thành, làm thế nào để tải về lại các tập tin?

9. Tôi đã cố gắng để tải về các tập tin của tôi, nhưng khi tôi nhấp vào liên kết "Tải về" nó bắt đầu chơi trong một cửa sổ riêng biệt

10. Những định dạng tập tin được gửi trong 123RF.com?

11. Phần mềm nào tôi có thể sử dụng để chỉnh sửa và thao tác các tập tin video tải về từ 123RF.com?

12. Câu hỏi của tôi không được giải quyết ở đây, tôi có thể có được câu trả lời nhiều hơn ở đâu?