Tất Cả Hình ảnh
Chính sách bảo mật
123RF Limited tôn trọng cá nhân của mỗi người dùng. Khi bạn đăng ký với 123RF.com, chúng tôi yêu cầu các chi tiết cá nhân bạn hoặc của công ty bạn. Một khi bạn đăng ký với 123RF.com và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi,chúng tôi sẽ xác nhận bạn. 123RF.com sử dụng thông tin được cung cấp để nâng cao trải nghiệm lướt web của bạn như likebox và liên lạc với bạn về sản phẩm đặc biệt và các sản phẩm mới của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể được chia sẻ (có sự đồng ý của bạn khi đăng ký) với các chi nhánh của chúng tôi vì mục đích tương tự.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn hiểu rằng tất cả các thông tin thu được từ việc đăng ký của bạn sẽ được thu thập vô thời hạn và có thể được lưu trữ và sử dụng trong thẩm quyền có luật riêng tư, có thể khác nhau và ít bảo vệ hơn so với thẩm quyền ở chỗ bạn. 123RF.com có thể sử dụng các thông tin thu thập được cho nhiều mục đích bao gồm tiếp thị trực tiếp qua email và thư gửi qua bưu điện (trừ khi bạn chọn không nhận thông tin trong khi đăng ký).

Khi bạn truy cập trang web 123RF , chúng tôi đặt một tập tin gọi cookie (dùng để ghi nhận những thao tác trên website) trong ổ cứng máy tính của bạn. Tập tin này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều tiện ích hơn như likebox và nâng cao trải nghiệm lướt web của bạn. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối cookie, nhưng nếu bạn đã làm như vậy, các trang này có thể không hiển thị đúng.

123RF.com sẽ không gửi cho bạn email không mong muốn, ngoại trừ thông báo rộng rãi của trang web, hoặc thông báo cụ thể được gửi trực tiếp vào tài khoản của bạn . Bạn cũng có thể chọn nhận hoặc không nhận bản tin hàng tháng trong quá trình đăng ký ban đầu của bạn hoặc bằng cách cập nhật sở thích liên lạc của bạn trongThông tin cá nhân bất cứ lúc nào sau khi đăng ký .

123RF LIMITED sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. 123RF LIMITED có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cần theo luật pháp, khi tin rằng hành động đó là cần thiết để thực hiện trong quá trình hợp pháp, giải quyết khiếu nại, hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty, nhân viên, khách hàng của chúng tôi hoặc của cộng đồng.

TÀI LIỆU NÀY BAN ĐẦU ĐƯỢC VIẾT BẰNG TIẾNG ANH VÀ SAU ĐÓ ĐƯỢC DỊCH SANG NGÔN NGỮ KHÁC. ĐỘ TRUNG THỰC CỦA CÁC BẢN DỊCH KHÔNG THỂ ĐƯỢC ĐẢM BẢO. TRONG TRƯỜNG HỢP XUNG ĐỘT GIỮA CÁC PHIÊN BẢN TIẾNG ANH VÀ MỘT NGÔN NGỮ PHIÊN BẢN KHÁC, PHIÊN BẢN TIẾNG ANH SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN.